Algemene voorwaarden studioverhuurALGEMENE VOORWAARDEN

Spot On Media studio’s | Karstraat 57a in Huissen

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk: de betaling hiervan dient contant voor de start van de uitloop te zijn voldaan. De huurperiode is inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De fotostudio en de greenscreen studio zijn te boeken door de verhuurders te mail of te bellen via info@spot-on-media.nl/06-22530676. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2 HUUROVEREENKOMST EN ANNULERING

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De huurder zoals ingevuld op het reserveringsformulier is volledig verantwoordelijk voor alle personen en/of dieren die vanwege de reservering aanwezig zijn of aanwezig waren in de studio’s van Spot On Media. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van het aanwezige materieel behorende bij de fotostudio, gebruik van de zithoek, waterkoker, kan koffie of thee, gebruik van de make-up studio mits deze niet gereserveerd is en gebruik van de toiletten en kleedruimte. Spot On Media beschikt over twee studio’s. Mogelijk wordt de locatie (wachtkamer, visagieruimte, sanitaire voorzieningen en keuken) gedeeld met een huurder van de andere studio. Indien u Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. In goed overleg is op basis van beschikbaarheid omzetten van de reservering naar een andere dag of moment mogelijk.

3 APPARATUUR EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website www.spot-on-media.nl.

4 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct en te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden via een sms naar telefoon nummer 0622530676 of een mail naar info@spot-on-media.nl, dit kan niet telefonisch. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de huurder zijn. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 BETALING

Betaling dient vooraf aan de shoot contant te worden voldaan. Dit kan middels overschrijven of contant op locatie.  U ontvangt van ons een factuur met btw. Pinnen is bij ons niet mogelijk.

6 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

7 FLOORMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Spot On Media of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacy gevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots.

8 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein.  Behalve de eigenaar, zal ook de huurder hier op moeten toezien.
2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het terrein verleent.
3 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.
4 Na gebruik de studio weer netjes achterlaten, schoonmaakspullen zoals een stofzuiger, veger en stoffer en blik kunnen gevonden worden in de kast bij de sanitaire voorzieningen.
5 Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.
6 Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

9 PRIVACYBELEID

Spot On Media zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Hier geven wij informatie wat wij doen met de gegevens die wij verzamelen. Door een reservering te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid. Indien je een fotostudio huurt bij Spot On Media in Huissen wordt er gevraagd om een naam, telefoon nummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken om te communiceren over onze diensten. En zullen deze logischerwijs ook nooit verstrekken aan derden.